Essensys Workspace Management App

News

11 ประเทศ กับวัฒนธรรมการทำงานที่ต่างกัน

ตารางรูปแบบการทำงานของวัฒนธรรมทั้ง 11 - "Culture Code" โดย Steelcase

Nexudus - The white-lable management system for coworking spaces
The Profitability Of Coworking Spaces
Coworking Resources from A to Z
The Global Coworking Survey Newsletter
Pixel
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมนั้น ถือว่าเป็นความท้าทายหลักของสถานที่ทำงานต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ทำงานที่เปิดบริการต้อนรับคนต่างสัญชาติ อย่างคนอเมริกันอาจจะดูเชิงเพื่อนร่วมงานชาวฝรั่งเศสอยู่ห่างๆ ระหว่างช่วงพักเที่ยงก่อนที่จะเข้าไปพูดคุยด้วย หรือคนอิตาลีก็อาจจะรู้สึกอึดอัดเมื่อคนญี่ปุ่นดูเงียบๆ กว่า พวกเราต่างก็ทำงานในรูปแบบที่ต่างกันและมีความคาดหวังที่ไม่เหมือนกัน เช่นเดียวกับวัฒนธรรมของเรา สิ่งเหล่านี้ต่างก็เป็นปัจจัยหลักที่เราต้องคำนึงอยู่เสมอเมื่อออกแบบ coworking space ในผลการวิจัยล่าสุดของ "360°""Culture Code" Steelcase ได้พูดถึงความท้าทายเหล่านั้น ด้วยการวางตารางแจงความแตกต่างของวัฒนธรรมการทำงานจากที่พบเห็นได้ใน 11 ประเทศ

Steelcase ได้ทำการศึกษา 100 สถานที่ทำงานในประเทศจีน ฝรั่งเศส เยอรมัน อังกฤษ อินเดีย อิตาลี โมร็อคโค สเปน รัสเซีย เนเธอร์แลนด์ และอเมริกา วิธีการศึกษาที่ใช้สำหรับการวางตารางนั้น มาจากการโครงสร้างเดียวกันกับนักสังคมวิทยา Geert Hofstede และ Edward T. Hall ที่เจาะจงการค้นคว้าไปที่การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมขององค์กรต่างๆ

ดังนั้น ผลการวิจัยนี้จะเจาะลึกไปในเชิงความคิดของลำดับชั้น การให้ความร่วมมือและความยืดหยุ่น และวิธีทั้งหลายที่พวกเขาแสดงความคิดตามหลักความเชื่อของวัฒนธรรม จากบันทึกทั้งหมดระหว่างการศึกษาครั้งนี้พบว่า การ coworking และ "สถานที่ทำงานแบบทางเลือก” นั้น ควรคำนึงถึงความแตกต่างในวัฒนธรรมด้วย

:::

เปรียบเทียบวัฒนธรรมการทำงานที่แตกต่างกัน

มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบวัฒนธรรมการทำงานของแต่ละที่โดยไม่พูดถึงเรื่องที่เดิมๆ ที่ถูกยกมาพูดบ่อยครั้งและการวิเคราะห์อย่างเหมารวม ซึ่งอยู่บนพื้นฐานกฎทางสังคมของเราและความคาดหวังในเชิงมืออาชีพ ด้วยเหตุนี้การศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์องค์กรและวัฒนธรรมนั้นสามารถทำได้จากหลายมุม อิงจากผลงานการค้นคว้าของ Geert Hofstede และ Edward T. Hall, Steelcase ยังคงเลือกที่จะเก็บ 6 ตัวอย่างนี้ไว้ :

1. พลังความแตกต่างของค่าดัชนีและ PDI ซึ่งประเมินผลความเป็นลำดับชั้น ตั้งแต่การเป็นเผด็จการถึงความเท่าเทียมกัน

2. ปัจเจกนิยมและสังคมนิยม

3. มุมมองแบบเป็นชายและเป็นหญิง ความ “เป็นชาย” นั้นมักจะมีความแข่งขันมากกว่า และมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพการทำงานมากกว่า และความ “เป็นหญิง” นั้นมักจะมีสนใจไปในด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือมากกว่า

4. ความอดทนต่อความไม่แน่นอน

5. การปรับตัวแบบระยะสั้นหรือระยะยาว

6. ระดับของสิ่งแวดล้อม ซึ่งวัดจากความสำคัญของกฏที่ไม่ได้พูดในบริบทของวัฒนธรรม เช่น ใน “สิ่งแวดล้อมระดับต่ำ" นั้น คนทำงานจะป่าวประกาศข้อมูลอย่างชัดเจนระหว่างกัน

ปัจจัยอื่นๆ นั้นก็ได้ถูกนำมาพิจารณาเช่นเดียว เช่น ความอดทนของจำนวนพนักงานที่มีจำนวนมาก หรือราคาค่าที่ อย่างไรก็ตาม เส้นแบ่งแยกระหว่างชีวิตทั่วไปกับชีวิตงานและวิธีที่แต่ละคนร่วมงานกับคนอื่นบนพื้นฐานของลำดับชั้นนั้น แลดูจะเป็นพระเอกหลักเมื่อออกแบบวางแผนตารางครั้งนี้

:::

ลำดับชนชั้น ความร่วมมือ และความยืดหยุ่น

ลำดับชนชั้น ความร่วมมือ และความยืดหยุ่นนั้น เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ก่อร่างสร้างอุปนิสัยของสถานที่ทำงานนั้นๆ ความสำคัญของลำดับชั้นไม่ได้มีผลเฉพาะในการออกแบบพื้นที่ทำงานเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวบ่งชี้ระยะห่างระหว่างพนักงานและผู้บริหารในออฟฟิศอีกด้วย

ที่เนเธอร์แลนด์ทุกคนจะทำงานในบริเวณเดียวกัน ส่วนพื้นที่สำหรับส่วนกลางจะอยู่แถวทางเข้า และห้องผู้บริหารจะถูกจัดอยู่ในโซนที่ลึกเข้าไปอีก แต่รูปแบบการจัดตำแหน่งทำงานแบบนี้จะกลับกันในรัสเซีย

ในสถานที่ทำงานเหล่านี้มักจะจัดวางตำแหน่งโต๊ะทำงานอย่างรอบคอบ เพื่อกระตุ้นความร่วมมือในแบบ “ผู้ชาย” ซึ่งจะมีความแข่งขันมากกว่าในแบบ “ผู้หญิง” อย่างในประเทศเยอรมันเอง (ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการแข่งขันสูงมากที่สุดในยุโรป) Steelcase เสนอว่าพื้นทีี่สำหรับการร่วมมือนั้น ควรจะอยู่ขวางพื้นที่ทำงาน เพื่อส่งเสริมการทำงานแบบหลากหลายวินัย

ถึงแม้ว่าเทรนด์นี้จะโน้มน้าวไปทางการให้ความยืดหยุ่นและคล่องตัวแก่พนักงาน แต่การทำงานแบบที่ Steelcase กล่าวมานั้นได้ถูกแนะมาเพื่อประเทศที่อนุโลมให้พนักงานทำงานนอกสถานที่ได้ อย่างเช่นประเทศเยอรมัน เนเธอร์แลนด์ และอเมริกา


>> หน้าถัดไป : คุณค่าของการปรับรูปแบบการทำงานให้เป็น teleworking (การทำงานทางไกล)

Previous | 1 | 2 | Next
comments powered by Disqus
Coworking Resources from A to Z
Profitability of Coworking Spaces