Yardi Kube: A single connected platform for flexible workspace management
Nexudus Coworking Space Management Software
Coworking Spaces

5 ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับ Coworking

แนวคิดการทำงานร่วมกันหรือ Coworking [โคเวิร์กกิ้ง] เริ่มขึ้นช่วงปลายยุค 90 ในหมู่ชาวไอที ซึ่งเป็นที่พูดถึงอย่างมากตอนยุคดอท-คอมเพิ่งล้มใหม่ ๆ แต่แล้วกระแสก็ซาลงไป จนเมื่อปี 2005 หนุ่มซอฟท์แวร์โปรแกรมเมอร์ชื่อแบรด นิวเบิร์กนำแนวคิดนี้กลับมาอีกครั้งจนเป็นที่รู้จักจนทุกวันนี้ โดยรวมเอาความเป็นชุมชนแบบชาวออฟฟิศกับการทำงานแบบฟรีแลนซ์คือมีอิสระและไม่ขึ้นกับใคร แนวคิดการทำงานแบบ Coworking นี้ได้เริ่มพัฒนาและก้าวหน้าไปมากช่วงสองสามปีที่ผ่านมา บทความชิ้นนี้จึงถือโอกาสแก้ไขและอธิบายความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับ Coworking ให้เข้าใจแนวทางและลักษณะการทำงานแบบนี้ให้มากยิ่งขึ้น