Yardi Kube: A single connected platform for flexible workspace management
Yardi Kube

By CARSTEN FOERTSCH - วันอังคาร, 05 มีนาคม 2556

ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา มี coworking space ใหม่ๆเกิดขึ้น 3 ที่ทุกๆวัน แต่ถ้าเราเฉลี่ยนับตามจำนวนวันทำงานจริงๆแล้ว ก็จะพบว่ามี coworking space เปิดขึ้นใหม่ 4.5 ที่ในทุกๆวัน เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ไฟแรงได้ใช้พื้นที่ทำงานในมากกว่า 81 ประเทศทั่วโลก

ในขณะเดียวกัน การเจริญเติบโตของ coworking space นั่นกำลังเป็นไปอย่างมั่นคง ทำให้การเติบโตในเชิงตัวเลขนั้น ลดลงมาแค่ 4% จากเมื่อปีที่แล้ว 87% เป็น 83% ซึ่งก็ยังถือว่าเป็นการโตที่เสถียรและแข็งแรง

นอกจากนั้นแล้ว coworking space ต่างๆก็เริ่มจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นอีกด้วย ทำให้จำนวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเป็นถึง 117% ในหนึ่งปี ซึ่งมากกว่าการเมื่อปีที่แล้วซะด้วยซ้ำ! โดยรวมแล้ว เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 มีประมาณ 109,000 คนร่วมเป็นสมาชิกใน coworking space ต่างๆ ในขณะที่เมื่อปีที่แล้ว มีสมาชิกทั้งหมด 50,000 คนจากการสำรวจในวันเดียวกัน ภายในปลายเดือนกุมภาพันธ์ก็เพิ่มอีกถึง 4,000 คนเลยทีเดียว

Coworking space ส่วนมากก็ยังอยู่ในประเทศอเมริกา (781) ซึ่งก็ยังแซงหน้าเยอรมัน (230) สเปน (199) อังกฤษ (154) และ ญี่ปุ่น (129) ถ้าวัดกันตามทวีปแล้ว ยุโรปจะมีการเจริญเติบโตที่มั่นคงกว่าอเมริกาเหนือ แต่ทั้งนี้จำนวนผู้อาศัยในทวีปยุโรปนั้นมากกว่าอเมริกาและแคนาดา ซึ่งนั้นอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้จำนวน coworking space นั้นต่างกัน

เมื่อกลับมามองตัวเลขประชากรชาว coworkers แล้ว สเปนก็ยังคงตำแหน่งผู้นำทางด้านการ coworking ส่วนเมืองใหญ่อย่างลอนดอน (81) ก็ยังนำนิวยอร์ค ในขณะที่เบอร์ลินตามมาเป็นอันดับสาม

การสำรวจทิศทาง coworking ในสี่เดือนแรกนี้มาช้ากว่าปีที่แล้วประมาณหนึ่งเดือน ดังนั้นเราต้องนับผลสำรวจสองครั้ง เริ่มจากปลายเดือนกุมภาพันธ์ แล้วเราก็นับใหม่อีกรอบ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เพื่อที่เราจะได้เปรียบเทียบกับผลสำรวจเมื่อปีที่แล้ว และเราก็พบว่า เมื่อนับจากต้นเดือน มี coworking space เพิ่มมากขึ้นถึง 1,417 ที่ซึ่งเท่ากับการโตถึง 83% ภายในเวลาเพียงแค่ 1 ปี

สำหรับการวิเคราะห์จำนวนสมาชิกทั้งหมด เราใช้ตัวเลขจาก Global Coworking Survey หรือ แบบสำรวจการ coworking จากทั่วโลก เราวิเคราะห์ coworking space ตามจำนวนเฉลี่ยของสมาชิกของแต่ละที่ และเรายังพิจารณาถึงระยะเวลาตั้งแต่ coworking space เหล่านั้นเพิ่งเปิดให้บริการ และระยะเวลาที่เหล่าผู้คนเริ่มสมัครสมาชิก

ด้วยเหตุผลเชิงสถิติ เราพิจารณาเฉพาะสถานที่ทำงานที่เรียกตัวเองว่า coworking เป็นหลัก หรือเป็นองค์ประกอบสำคัญในธุรกิจการให้บริการสถานที่ทำงาน

การสำรวจทิศทาง coworking นั้น เราจะทำกันทุกๆสี่เดือนร่วมกับ Deskwanted แต่ครั้งนี้ทีม Deskwanted รวบรวมผลจากการนับ coworking space ที่ทั้งเพิ่งเปิดใหม่และปิดตัวไปแล้ว ดังนั้นผลการสำรวจอาจจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ

และเช่นเคย ตัวเลขเหล่านี้คงบอกอะไรไม่ได้เกี่ยวกับคุณภาพของ coworking space แต่ละที่ แต่เราก็สามารถเห็นการเจริญเติบโตที่ชัดเจน และตัวเลขเหล่านี้ยิ่งทำให้เราเห็นความสนใจของคนรุ่นใหม่ต่อ coworking space ทั้งในเชิงธุรกิจและความสะดวกสบายในละแวกใกล้ๆบ้านของพวกเขา

ssfCoworking Statistics

Startpage