Yardi Kube: A single connected platform for flexible workspace management
Yardi Kube

By Carsten Foertsch - วันอาทิตย์, 03 กุมภาพันธ์ 2556

มาถึงการสำรวจครั้งที่ 3 แล้ว Deskmag ได้ทำการศึกษา coworking space ครั้งใหญ่ทั่วโลกผ่านทางการสำรวจ coworking ระดับโลก มีผู้ร่วมทำการสำรวจทั้งหมด 2,007 คน ซึ่งร่วมทำการสำรวจออนไลน์ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน เราขอเสนอผลการสำรวจขั้นต้นจากการสำรวจที่เพิ่งเสร็จสิ้นไป ณ การเปิดการะประชุม coworking ยุโรปในกรุง Paris

การสำรวจปีนี้ต่างจากครั้งก่อนหน้าตรงที่เราให้ผู้ร่วมทำการสำรวจเลือกคำที่บรรยายประสบการณ์ coworking ของพวกเขาได้ดีที่สุด คำที่ถูกเลือกมาเป็นลำดับต้นๆคือ : สนุก, เป็นมิตร, สร้างสรรค์, เป็นแรงบันดาลใจ, ให้ผลดีกับการทำงาน, ยืดหยุ่น, ได้พบปะผู้คนและได้ทำงานร่วมกับคนอื่น

71% ของผู้ทำการสำรวจบอกว่ามีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นตั้งแต่มาเข้าร่วม และอีก 62% บอกว่ามีมาตรฐานการทำงานที่ดีขึ้น และเพื่อโต้ข้อกล่าวอ้างที่ว่า coworking space ทำให้เสียสมาธิ, 68% บอกว่าพวกเขามีสมาธิมากขึ้น เทียบกับอีก 12% ที่กล่าวในทางตรงกันข้าม อีก 64% บอกว่าพวกเขาสมารถทำงานให้เสร็จตรงเวลาได้ดีขึ้น

ใครคือ coworkers

53% คือคนทำงานอิสระส่วนที่เหลือคือ เจ้าของกิจการพนักงานบริษัทขนาดเล็ก พนักงานบริษัทยักษ์ใหญ่ และอีก 8% อธิบายตัวเองว่าไม่ได้ทำอาชีพแบบที่กล่าวมาเบื้องต้น (สัดส่วนของผู้ร่วมทำการสำรวจ ‘อื่นๆ’ นี้ เพิ่มขึ้นจาก 5% เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมามาเป็น 8% ในขณะที่เจ้าของกิจการหล่นจาก 18% เหลือ 14%) สัดส่วนของ coworkers ผู้หญิงก็เติบโตด้วยเช่นกัน จาก 32% ในปี 2010 มาเป็น 38% ในปัจจุบัน

ตัวเลขโต๊ะและสมาชิกโดยเฉลี่ยก็กำลังเติบโต

จำนวนคนที่ space ส่วนใหญ่รองรับได้สูงสุดตอนนี้คือ 41 คนและจำนวนสมาชิกสูงสุดโดยเฉลี่ยคือ 44 คน การใช้งานโต๊ะเพิ่งขึ้นจาก 49% เป็น 55% แสดงให้เห็นว่า สมาชิกใช้บริการ space ต่างๆบ่อยขึ้น

Coworkers ส่วนใหญ่พอใจกับ coworking space ที่ตัวเองทำงานอยู่อยู่แล้วและไม่คิดจะย้ายไปที่อื่น 69% บอกว่าพวกเขาไม่คิดจะย้ายไปทำงานที่อื่น แต่อีกกลุ่มที่น้อยกว่าา 5% คิดจะทำงานที่นั่นแค่เดือนเดียว แย้งกับความคิดที่ว่า coworking มีไว้สำหรับคนที่ทำงานย้ายที่บ่อยๆเท่านั้น

ผู้บริการ coworking space ส่วนใหญ่มองเห็นทิศทางไปในทางบวกสำหรับปีหน้านี้ 91% คิดว่าจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้น 89% คิดว่าจะมีรายได้มากขึ้น และอีก 79% วางแผนจะจัดงานอีเว้นต์เพิ่มขึ้น

การขยายตัวก็เพิ่งสูงขึ้นเช่นกัน 29% ของ coworking space วางแผนเพิ่มจำนวนโต๊ะ อีก 9% ต้องการขยับขยายไปหาทำเลที่ใหญ่ขึ้น และ 36% จะเปิดทำเลใหม่อีกแห่ง

ผลและบทวิเคราะห์ของการสำรวจเพิ่มเติมแบบละเอียดจะออกเผยแพร่ภายในสัปดาห์หน้าและเดือนหน้าที่ Deskmag ข้อมูลผลการสำรวจครั้งแรกทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่แบบ PDF หรือ แบบ Prezi

:::

การสำรวจได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรเหล่านี้

Coworking Europe, Coworking Conference Australia, Coworking Weekly, Global Coworking Unconference Conference, Ouishare, Shareable, Worldwide Jellyweek 2013 & Avila Coworking, Benjamins Desk, Business Lab, Clockwork, Coffice, Combinat56, Cowork, Cowork Penticon, Cohere Community, Coworking 0711, Coworking Germany, Creative City Berlin, Deskwanted,Enerspace, Ergo, Griffiths University, Hera Hub, Hubba, Indycube, Jelly Greece, Junction 9 Studios, La Fonderie, La Industrial, Les Satellites, Movebla, MyHube Coworking, Muses & Visionaires, Mutinerie, Mobilesuite, Parisoma, Suma, Conectivo, Uploader, We Love Coworking, Werksbad, Wexelwirken, XYZ Coworking, Zevillage, Zona Coworking.

ขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนร่วมในการสำรวจครั้งนี้ไม่ว่าในฐานะผู้ร่วมตอบการสำรวจและผู้สนับสนุน!

ssfCoworking Statistics

Startpage