Essensys Coworking Space Management Software

Events

งานสัมมนา coworking ครั้งที่ 1 ที่ Australia - จุดเริ่มต้นของสมาคมวงการ coworking แรกของโลก

Nexudus - The white-lable management system for coworking spaces
The Profitability Of Coworking Spaces
Corona Q&A
Coworking Resources from A to Z
The Global Coworking Survey Newsletter
Pixel
งานสัมมนา Coworking ที่ประเทศออสเตรเลียได้จัดขึ้นที่เมือง Melbourne เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ งานนี้ดึงผู้ประกอบการจากทั่วออสเตรเลียเพื่อประชุมหารือถึงการสร้างมูลค่าของการ coworking เมื่อทุกคนได้มาอยู่รวมกันแล้ว พวกเขาต่างก็ตั้งใจที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสานต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับวงการนี้โดยการก่อตั้งสมาคมวงการ coworking แรกของโลก

เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ งานสัมมนา Coworking ครั้งแรกของประเทศออสเตรเลียได้จัดขึ้นที่ Hub Melbourne และ Inspire 9 ซึ่งเป็น coworking space ในเมือง Melbourne ออสเตรเลียถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่การ coworking เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและพรั่งพรูไปด้วย coworking space ภายในสองปีที่ผ่านมา ผู้มาร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ ต่างก็เป็นผู้นำในวงการนี้ที่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และมีการส่งเสริมให้ก่อตั้ง Coworking Industry Association (สมาคมวงการ coworking) ประจำประเทศเป็นแห่งแรกของโลก

ออสเตรเลียถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เต็มไปด้วย coworking space และยังคงมีการเจริญเติบโตทางด้าน coworking ที่เร็วมากในเวลาเพียงแค่สองปี (มีจำนวนถึง 62 แห่ง ตามที่ Deskwanted และ Deskmag ได้ทำการสำรวจไว้ใน Coworking Census) การสัมมนา coworking ในครั้งนี้ จัดโดย Hub Melbourne, Deskwanted, และ Inspire9 เพื่อเชื่อมต่อเหล่าผู้นำด้าน coworking เพื่อมาร่วมกันวิเคราะห์ถึงผลประโยชน์ของการ coworking ที่จะสร้างมูลค่าให้กับทุกๆฝ่าย

ผู้มาร่วมงานส่วนมากต่างก็เห็นตรงกันว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละหน่วยงานจะต้องสามารถเชื่อมโยงซึ่งกันและกันได้ ในวันที่สองของการสัมมนานั้น เซสชั่นพิเศษถูกจัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนขยายเครือข่ายและรู้จักซึ่งกันและกัน และเมื่อสิ้นสุดวัน ระบบ Coworking Australia Yammer ก็ได้ถูกสร้างขึ้น เพื่อพวกเขาจะได้เชื่อมต่อระหว่างกัน

ในงานสัมมนาครั้งนี้ มีตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนมาเข้าร่วมด้วย ทั้งในฐานะ speaker และผู้ร่วมงาน สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือการที่เราได้เห็นตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนที่ให้ความสนใจมองว่าการ coworking นั้นจะช่วยฟื้นฟูและสนับสนุนชุมชนของพวกเขา ซึ่งจำนวนตัวแทนเหล่านี้มีจำนวนน้อยกว่าที่ฝรั่งเศสและอเมริกาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ความจำเป็นต่อการเชื่อมถึงรัฐบาลและการมีเหล่าบุคคลเพื่อให้คำแนะนำกับนักลงทุนถือว่าเป็นแรงผลักดันสำคัญสำหรับการก่อตั้ง Coworking Industry Association ซึ่งก่อกำเนิดขึ้นระหว่างเซสขั่นสุดท้ายของงานสัมมนาครั้งนี้

Brad Krauskopf ผู้ร่วมก่อตั้ง Hub Australia เริ่มการหารือเรื่องนี้ ในการประชุมที่ทุกเสียงเป็นเสียงสำคัญ และด้วยความร่วมมือของเหล่าผู้ร่วมงานทุกคน ทำให้การสัมมนาเป็นไปอย่างเป็นกลางมากที่สุด ทุกๆ coworking space จะถูกพูดถึงด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนคำนึงถึงตลอดระยะเวลาการสัมมนาทั้ง 2 วัน

สำหรับ Clare Fountain ซึ่งมีธุรกิจ coworking space และธุรกิจ Sorted4Life ใน Bendigo แล้ว เธอคิดว่าการก่อตั้งสมาคมเป็นเรื่องที่น่าสนใจ แต่ในระหว่างการประชุมนั้น เธอก็ได้พูดแทนกลุ่มที่ต้องการความรอบคอบในการก่อตั้ง

“เรากำลังอยู่ในกฏเกณฑ์แห่งเศรษฐกิจแห่งการแบ่งปัน และเราก็ไม่ได้จะขัดแย้งอะไรหรอกนะ แต่เราควรจะตั้งเป้าหมายเพื่อก่อนตั้งสมาคมที่ใหญ่กว่ามูลค่าทั้งหมด” เธอกล่าว

ขณะนี้ มีอาสาสมัครอยู่ 7 คนที่กำลังร่วมกันวางระบบและกฏเกณฑ์สำหรับสมาคมนี้ รวมไปถึงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและโครงสร้างการกำกับดูแลที่จะเกิดขึ้น

สำหรับโครงการนี้ จะเป็นไปในรูปแบบของธุรกิจขนาดเล็กหรือเป็นอุตสาหกรรมทางเลือกนั้น ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการหารือเพื่อความชัดเจน

การก่อตั้งโครงการแบบนี้จะช่วยให้เหล่าสมาชิกได้ข่วยกันเสริมความแข็งแกร่งทางด้านอุตสาหกรรมนี้ หาผู้สนับสนุน เป็นจุดเพื่อติดต่อกับรัฐบาลเพื่อหารือเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล รวมไปถึงการวางระเบียบแบบแผนต่างๆ เช่น การจัดมาตรฐานกฏการใช้พื้นที่

และทั้งหมดนี้ จะช่วยส่งเสริมให้มีจำนวน coworking space มากขึ้น และลดความเสี่ยงของการล้มเหลว

Brodie Mcculloch จาก Spacecubed ที่ Perth รู้สึกว่านี่เป็นก้าวสำคัญสำหรับ coworking space ทั้งหลาย “ตอนนี้ ถ้าเหล่า coworking space เจ๊งขึ้นมา มันก็จะเป็นการสร้างภาพว่า “coworking ไม่ใช่ทางออกที่ดี” และก็เป็นเหตุผลที่นักลงทุนจะบอกว่า “แล้วทำไมเราต้องลงทุนในสิ่งที่มันเจ๊งด้วย?" สมาคมนี้จะช่วยให้ข้อมูลต่างๆกับ coworking space ใหม่ๆ และช่วยลดความเสี่ยงเหล่านั้นลงได้”

จากประสบการณ์ที่เราได้สัมผัสงานสัมมนา coworking ในหลายๆที่แล้ว เราคงต้องยกความดีความชอบให้แก่เหล่าผู้นำด้าน coworking จากออสเตรเลีย ที่ช่วยผลักดันให้มีการปฏิสัมพันธ์ สร้างความสนใจ และเพิ่มความหลากหลายทางอุตสาหกรรมได้ขนาดนี้ ความสำเร็จของงานสัมมนา Coworking ที่ประเทศออสเตรเลียประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ ก็ล้วนมาจากการร่วมมือร่วมใจของผู้ร่วมงานทุกคน ที่ร่วมกันรับฟังและออกความเห็น การก่อตั้ง Coworking Industry Association ของประเทศออสเตรเลียนั้น ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของการคำ้จุนและความมุ่งมั่นของเหล่า coworking ทั้งในออสเตรเลียและทั่วโลก


comments powered by Disqus
Coworking Resources from A to Z
Profitability of Coworking Spaces