Essensys

News

11 ประเทศ กับวัฒนธรรมการทำงานที่ต่างกัน

ตารางรูปแบบการทำงานของวัฒนธรรมทั้ง 11 - "Culture Code" โดย Steelcase

Nexudus - The white-lable management system for coworking spaces
The Profitability Of Coworking Spaces
Cowork 2020 - die deutsche Coworking Konferenz
Coworking Resources from A to Z
The Global Coworking Survey Newsletter
Pixel

คุณค่าของการปรับรูปแบบการทำงานให้เป็น teleworking (การทำงานนอกออฟฟิศ)

วัฒนธรรมทั้ง 11 แบบที่ได้นำเอามาศึกษานั้นมีพื้นฐานมาจากอาชีพนิยม ความอดทน และความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะทำงานนอกออฟฟิศ ผลที่ได้ออกมานั้นส่งเสริมทางออกใหม่ๆ เพื่อพื้นที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพ เราจะพบได้ว่าถ้าที่ไหนลำดับชั้นนั้นไม่ได้เป็นองค์ประกอบหลักทางวัฒนธรรมแล้ว การทำงานแบบ coworking และ teleworking จะเป็นอีกหนึ่งทางออกของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้

และในวัฒนธรรมเหล่านั้น ผู้คนสามารถเลือกสถานที่ทำงานได้ในหลากหลายรูปแบบ : ศูนย์ธุรกิจ, ระหว่างการเดินทาง, ใน coworking space และสถานที่อื่นๆ ในประเทศที่เส้นแบ่งระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวยังไม่ค่อยชัดเจนนักอย่างอเมริกาและอังกฤษ พนักงานบริษัทค่อนข้างอลุ่มอล่วยต่อสถานที่ทำงาน บทวิเคราะห์นี้ได้นำมาจากการเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมประเทศอื่นที่มีเส้นแบ่งอย่างชัดเจนระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการแบ่งที่ได้กล่าวมาแล้ว “ความเชื่อใจ” ก็ยังเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้คนสามารถทำงานนอกออฟฟิศได้ ในประเทศที่ระบบการจัดการบริษัทยังอยู่บนพื้นฐานของการบังคับบัญชามากกว่าบนความเชื่อใจ อย่างประเทศฝรั่งเศส สเปน และจีน จะเหมาะกว่าถ้าผู้จัดการสามารถควบคุมผลผลิตของเหล่าพนักงานได้จากออฟฟิศ นี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจเมื่อความจริงแล้วสเปนเป็นประเทศที่มี coworking space มากที่สุดเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร

ความเชื่อใจย่อมนำไปสู่ความร่วมมือในองค์กร ดูเหมือนว่าประเทศที่บริษัทบริหารบนความเชื่อใจนั้นมักจะสนใจที่จะทำงานแบบ colllaboration หรือแบบการร่วมมือระหว่างกันและกัน ตามที่ Steelcase ได้บันทึกไว้ วัฒนธรรมใดที่มีความอดทนกับความไม่แน่นอน ก็จะมีพนักงานที่พร้อมเปิดใจและร่วมแชร์ข้อมูล ส่วนในประเทศที่มีไม่ค่อยชอบความไม่แน่นอนนั้น Steelcase เสนอให้ลองยกระดับให้สอดคล้องกับสถานที่ทางสังคมในประเทศนั้นๆ มากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกัน

ถึงแม้ว่าหลายประเทศเริ่มที่จะยอมรับการทำงานแบบ teleworking บทสรุปนี้ทำให้เราเข้าใจถึงความความแตกต่างกันเล็กน้อยของสถานที่ทำงานที่ต่างกันออกไป บทวิเคราะห์นี้เจาะจงลงไปในบริษัทใหญ่ สถานที่ทำงาน และจำนวนพนักงาน แต่อย่างไรก็ตามบทวิเคราะห์นี้เหมือนเป็นเครื่องเตือนเราว่าในการวางแผนสำหรับการสร้าง coworking space นั้น วัฒนธรรมยังเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เรายังต้องทำการค้นคว้ากันอีกยาว ก็ชวนให้อดคิดไม่ได้ว่า เมื่อไหร่เราจะมีการวิเคราะห์การข้ามวัฒนธรรมของ coworking space ซักที

:::

References:

«Culture Code» - The complete study by Steelcase


«Same but different: Mapping the pattern of work cultures»

Previous | 1 | 2 | Next
comments powered by Disqus
Coworking Resources from A to Z
Profitability of Coworking Spaces