Essensys

Coworking Spaces

Coworking พร้อมอยู่อาศัย : “Cohousing”

Werkpalast Lichtenberg

Nexudus - The white-lable management system for coworking spaces
The Profitability Of Coworking Spaces
Cowork 2020 - die deutsche Coworking Konferenz
Coworking Resources from A to Z
The Global Coworking Survey Newsletter
Pixel

ความแตกต่างของแต่ละบุคคล

Honeck อธิบายถึงวิธีที่ cohousing ตอบสนองความต้องการของวิถีชีวิตของคนสมัยนี้ เขาเล่าว่า 54% ของบ้านในเบอร์ลินนั้นมีผู้อยู่อาศัยเพียงแค่คนเดียว ซึ่งเท่ากับ 30% มากกว่าเมืองอื่นๆในประเทศ แค่เพียงในช่วง 2002 - 2010 เอง จำนวนนี้ก็เพิ่มขึ้นถึง 5% ในปี 2010 มีชาวเบอร์ลินเพียง 16% เท่านั้นที่อยู่ในที่พักอาศัยที่อยู่กัน 3 คนขึ้นไป Honech และ LaFond ได้พูดถึงปัญหานี้ใน CoHousing Cultures ว่า “ในยุคที่พวกเราต่างแยกกันอยู่คนเดียว ความต้องการสำหรับความเป็นคอมมิวนิตี้จึงมากขึ้น” Honeck ยังกล่าวต่ออีกว่า การ cohousing นั้นเติมเต็มความต้องการส่วนบุคคลได้มากกว่าการอดทนเป็นส่วนนึงของอะไรซักอย่างซะอีก แต่มันเติมเต็มความต้องการที่จะได้ทำงานเป็นทีม สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมา และได้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่

ในส่วนเทรนด์ของการ “อยู่คนเดียว” นั้นก็ได้ระบาดไปทั่วโลก มีทางออกอีกมากมายที่การ cohousing สามารถช่วยคุณได้ เช่น ที่ Silicon Valley เองก็มี Rainbow Mansion ซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่าง coworking space และ cohousing space ที่มีเป้าหมายจะดึงคนที่เก่งๆ และมีความคิดแปลกใหม่มาอยู่ด้วยกัน ตอนนี้มีสมาชิกทั้งหมด 7 คนที่ “มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงโลก” อาศัยอยู่ในบ้านนี้ มีงานอีเว้นท์มากมายที่จัดในบ้านหลังนี้ เช่น การนำเสนอผลงานของแต่ละคนและการสนทนาที่เปิดกว้าง และที่นี่ยังมีแล็บชีวภาพและเวิร์คช็อปอีกด้วย Rainbow Mansion เรียกตัวเองว่าเป็นสังคมที่เคารพต่อที่มาของไอเดียนี้ แต่ในขณะเดียวกันก็พยายามสร้างความหมายใหม่ๆ ให้กับชื่อเดิม

:::

พื้นที่ส่วนตัวและคอมมิวนิตี้

เพื่อที่จะเติมเต็มความต้องการพื้นฐานของการสร้างคอมมิวนิตี้ Honeck แจงว่าจุดเด่นของ cohousing คือการที่ให้ทุกๆคนได้รับความเท่าเทียมกัน แต่ก็ยังขัดกับความต้องการสำหรับพื้นที่และเวลาส่วนตัว ในองค์กรที่ผู้อยู่อาศัยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้นไม่ควรเรียกร้อง เทความรับผิดชอบ หรือกินเวลาเหล่าสมาชิกจนมากเกินไป คอมมิวนิตี้เหล่านี้ควรจะมีประสิทธิภาพและสามารถเสนอวิธีแก้ปัญหาให้กับสมาชิกได้ ถ้าไม่สามารถสร้างความสมดุลได้ เป้าหมายของการมีหมู่บ้าน cohousing ก็คงจะไร้ผล เรียกได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งก่อนที่จะวางแผนเกี่ยวกับการแบ่งความเป็นส่วนตัวและความเป็นส่วนกลางระหว่างการประชุมและวางแผนสร้าง cohousing

:::

อนาคตของ cohousing และ coworking

Dr. LaFond กล่าวว่า ในขณะที่การ coworking กำลังขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี เราเองก็เริ่มจะเห็นการรวมตัวกันระหว่าง coworking space และ cohousing space แต่ละที่ต่างก็เอื้อหนุนซึ่งกันและกัน “ตอนนี้ก็มีการตื่นตัวที่เกิดขึ้นมาจากความต้องการในความยืดหยึ่น (ทั้งในวิถีชีวิตและการทำงาน) และความคิดที่จะแชร์รากฐาน เพราะว่ามันมีประสิทธิภาพและเป็นการสร้างคอมมิวนิตี้ในที่นั้นๆ คุณสามารถแลกเปลี่ยนไอเดีย สนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทำงานร่วมกัน และเรียนรู้จากกัน ดังนั้นเราหวังว่าจะเห็นโครงการแบบนี้อีกในปีต่อๆไปในเบอร์ลินและเมืองอื่นๆ”

Previous | 1 | 2 | 3 | Next
comments powered by Disqus
Coworking Resources from A to Z
Profitability of Coworking Spaces